Akce a projekty

Národní centrum nohejbalových sportů má pro vás připraveno několik zajímavých projektů regionálního i mezinárodního charakteru. V období 2023-24 by měly být realizovány:

Turnaj sjednocení

Footnetballový svět, to je minimálně osm příbuzných kolektivních míčových sportů, ve kterých je míč hrán přes síť nohou, či jinou částí těla vyjma rukou. Spolupráce těchto sportů až na ojedinělé výjimky prakticky neprobíhá. Což je škoda. Propojení nohejbalu s příbuznými sporty a jejich alespoň částečné sjednocení by mohlo být nejen zásadním krokem v posunu na vysněné multisportovní světové svátky typu Světových her či Evropských her, ale díky zvýšenému počtu národních federací i pomocí pro zlepšení podpory ze strany státních institucí v ČR.

Právě na principu mezinárodní footnetballové spolupráce je Národním centrem nohejbalových sportů vytvořen projekt Turnaje sjednocení. Tedy turnaje, na kterém se divákům i médiím představí kromě špičkových nohejbalistů i hráči několika dalších nohejbalu příbuzných sportů. Turnaj je koncipován jako jednodenní akce, sestávající ze tří nebo čtyř miniturnajů (tzv. Final Four systém) jednotlivých sportů. Kromě medializace v regionu se počítá s celostátním televizním záznamem (např. programem ČT sport).

Předpokládaný termín konání turnaje je rok 2024.

Školní pohár nohejbalu

Sport který nemá dospělé v televizi a mladé ve školách, jako by nebyl. S tímto tvrzením nelze než souhlasit. Nohejbal má na první pohled některé prvky, které jej oproti jiným sportům v této oblasti hendikepují. Zejména menší počet zapojených hráčů do hry a relativně vyšší technickou náročnost. V současnosti ale nohejbal právě pro školní uplatnění má vytvořena zjednodušená pravidla. První pokus o vytvoření vícestupňové soutěže základních škol nastal v letech 2006-09, kdy se hrál Pohár Českého nohejbalového svazu základních škol, zakončený republikovým finále v rámci Memoriálu Josefa Bicana. Tato soutěž však zatím nenašla pokračovatele.

Národní centrum nohejbalových sportů v součinnosti s Českým nohejbalovým svazem a Asociací školních sportovních klubů ČR nyní připravilo nový projekt – Školní pohár nohejbalu. Školní pohár nohejbalu je vícestupňovou soutěží, určenou pro žáky druhého stupně základních škol. Obsahuje okresní kola, krajská kola a republikové finále. Pořadateli jednotlivých okresních a krajských kol jsou nohejbalové kluby, okresní či krajské rady AŠSK ČR nebo přímo základní školy. Pořadatelem republikového finále je Národní centrum nohejbalových sportů

Turnaj republikového finále je hrán jako Pohár Antonína Panenky. Patronem akce je právě slavný fotbalový internacionál, který kromě fotbalového odmala ovládá i nohejbalové umění, což prokázal na řadě exhibičních nohejbalových akcí.

Předpokládaný termín pro konání okresních a krajských kol je říjen 2023 až duben 2024. Předpokládaný termín konání republikového finále je květen 2024.